Sématerápia

minden fontos információ mielőtt belevágnál

 

A Sématerápiáról röviden:

 • A sématerápia egy hatékony, tudományos bizonyítékokon alapuló terápia
 • Jeffrey Young alkotta meg a 80-as években
 • Integratív módszer, tehát számos terápiás irányzatot és technikát fűz össze
 • Hatékony a nehezen kezelhető problémák esetében is

 

Érdekelnek a sémáid?

Töltsd ki a séma kérdőívet és nézd meg, mik a rád vonatkozó sémák. Utána sokkal érdekesebb lesz olvasni a módszerről, ha tudod, melyik rész vonatkozik rád. Ha letöltöd az Excell file-t és kitöltöd a 200+ kérdéses tesztet, a második fülön azonnal megnézheted az eredményeket kiértékelve. Amelyik séma magas, illetve nagyon magas, azzal érdemes foglalkozni.

Sémateszt

Mi az a sématerápia?

 • Minden embernek vannak érzelmi szükségletei. Ezek gyerekkortól kezdve mindenkinél hasonlóak és kezdetben a szülők feladata ezeket kielégíteni. A Sématerápia szerint a pszichológiai egészség az a képesség, hogy az egyén az érzelmi és fizikai szükségleteit adaptív módon ki tudja elégíteni. De ehhez az kell, hogy gyerekkorában ezt megtanítsák neki. Legyenek egészséges mintái. 
Ezek az alapvető szükségletek a következők:
 • a biztonságos környezet és a másokhoz való biztonságos kötődés
 • az önazonosság és az autonómia érzése
 • az érzelmek és szükségletek szabad kifejezése 
 • a játék és a spontaneitás lehetősége
 • biztonságos, az életkornak megfelelő korlátok és határok
 • Ha a fenti szükségletek gyermekkorban sérülnek, akkor könnyen egészségtelen hiedelmek alakulnak ki magunkról és a világról, ezeket hívjuk sémának. 
 • Ezek a sémák (mint pl csökkentértékűség, bizalmatlanság) később folyamatosan megerősödnek és elkezdenek szűrőként működni, amik erősen befolyásolják az életünket. Elég káros módon.
 • Négy típusú élettapasztalat vezet korai maladaptív sémákhoz 
  • Amikor a gyerek életéből hiányzik valami alapvetően fontos: szeretet, a stabilitás vagy a megértés
  • amikor a gyereket bántják, ezért nem érzi biztonságban magát a világban vagy emberek között 
  • amikor a gyermeket elkényeztetik, vagy túlságosan védik, vagy nem kap elegendő szabadságot vagy autonómiát;
  • amikor a gyermek azonosul valamelyik a szülő káros gondolataival, érzéseivel, tapasztalataival vagy viselkedésével.A korai maladaptív sémák típusai

Young és munkatársai 18 korai maladaptív sémát azonosítottak, amelyek a Young Séma Kérdőív (YSQ) segítségével értékelhetők. Ezek a következők:
 • Az Elhagyatottság séma azzal az érzéssel jár, hogy másokhoz fűződő kapcsolatai instabilak, bizonytalanok, nem tartósak. 
 • Bizalmatlanság séma az a meggyőződés, hogy mások kihasználják, a saját önző igényeik szerint fogják használni Önt 
 • Érzelmi Depriváció: az hiedelem, hogy érzelmileg nem tud igazán kapcsolódni senkihez. 
 • Csökkentértékűség séma az az érzés, hogy valami baj van velünk, rosszak, kisebbrendűek, csúnyák, buták vagy értéktelenek vagyunk
 • Társas izoláció séma: a másság érzése, hogy nem illünk a családba vagy a családon kívüli nagyobb világba, nem tartozunk sehova
 • Dependencia séma: Az a hiedelem, hogy valaki képtelen kompetensen ellátni a mindennapi kötelezettségeit mások jelentős segítsége nélkül
 • Veszélyeztetettség séma: Túlzott félelem attól, hogy a küszöbön álló katasztrófa bármelyik pillanatban bekövetkezhet
 • Összeolvadtság séma: Túlzott érzelmi bevonódás és közelség egy vagy több jelentős személlyel (gyakran szülőkkel), 
 • Kudarcra ítéltség: Az a hiedelem, hogy valaki kudarcot vallott, elkerülhetetlenül kudarcot fog vallani, vagy alapvetően csökkent képességű a társaihoz képest 
 • Feljogosítottság: Az a hiedelem, hogy a többiekhez képest felsőbbrendű; különleges, külön jogokkal van felruházva
 • Elégtelen önkontroll: Rendkívül nehezen,vagy egyáltalán nem hajlandó arra, hogy a személyes céljai eléréséhez szükséges önkontrollt és frusztrációs toleranciát gyakorolja 
 • Behódolás: A kontroll fokozott mértékű átadása másoknak, mivel elnyomva érzi magát , többnyire azért, hogy a haragot, bosszút vagy az elhagyatást elkerülje. 
 • Önfeláldozás: Túlzott hangsúly azon, hogy megfeleljen mások igényeinek, saját elégedettségének a rovására. 
 • Elismerés-hajszolás: Túlzott hangsúlyt fektet arra, hogy elnyerje mások jóváhagyását, elismerését vagy figyelmét
 • Aggályosság és gátlás: Túlzott hangsúlyt helyez saját spontán érzéseinek, késztetéseinek és döntéseinek elnyomására 
 • Negativizmus/pesszimizmus: Átható, az egész életen átívelő fókuszálás az élet negatív aspektusaira (fájdalom, halál, veszteség, csalódottság, konfliktus, bűntudat) 
 • Érzelmi gátoltság: A spontán cselekedetek, érzelmek vagy a kommunikáció túlzott gátlása , többnyire abból a célból, hogy mások rosszallását, a szégyenérzetet, vagy a saját késztetései feletti kontroll elvesztését elkerülje. 
 • Könyörtelen mércék: Az a hiedelem, hogy az egyénnek törekednie kell arra, hogy a viselkedés és a teljesítmény nagyon magas, mércéinek megfeleljen, többnyire azért, hogy a kritikát el tudja kerülni, vagy többnek tűnjön másoknál
 • Büntető készenlét: Az a hiedelem, hogy az embereket keményen meg kell büntetni, ha hibát követnek el.

A sémákkal összhangban lévő információkra jobban figyelünk és emlékezünk. Olyan kapcsolatokat és helyzeteket  keresünk,ami a sémáinkat igazolják, így a sémák önfenntartóak.


Megküzdő módokEzek a sémák nagyon rossz érzéseket okoznak (szégyen, szorongás, megalázottság), ezért az emberek megpróbálnak úgy viselkedni, hogy enyhítsék ezeket a kellemetlen érzéseket.
A sématerápiában a sémákra adott reakcióit megküzdési stílusoknak nevezik.
A sémamódok azok a pillanatnyi érzelmi állapotok és megküzdési reakciók, amelyeket a sémáinkat bekapcsoló helyzetekre alkalmazunk. A megküzdési módunkat azok a helyzetek és gondolatok aktiválják, amik hasonlítanak azokra, amiben korábban sérültünk. 
A három fő megküzdési stílus a következő:
 • A séma elfogadása
Ez a séma elfogadását és annak való engedést jelenti. Ez általában olyan viselkedést eredményez, amely megerősíti vagy folytatja a séma mintát. Ha például átadja magát egy olyan sémának, amely a gyermekkori érzelmi elhanyagolás következtében alakult ki, később olyan kapcsolatban találhatja magát, amely érzelmi elhanyagolással jár.
 • A séma elkerülése
Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk a séma kiváltása nélkül élni. Elkerülhet olyan tevékenységeket vagy helyzeteket, amelyek esetleg kiválthatják azt, vagy amelyek miatt sebezhetőnek érzi magát.A séma elkerülése miatt hajlamosabb lehet a szerhasználatra, a kockázatos vagy kényszeres viselkedésre és más, figyelemelterelést biztosító viselkedésekre.
 • A séma túlkompenzálása
Ez azt jelenti, hogy egy séma ellen úgy próbálsz küzdeni, hogy teljesen ellentétesen cselekszel vele. Ez egészséges válasznak tűnhet egy sémára, de a túlkompenzálás általában túl messzire megy.Gyakran vezet olyan cselekedetekhez vagy viselkedéshez, amelyek agresszívnek, követelőzőnek, érzéketlennek vagy valamilyen módon túlzottnak tűnnek. Ez megviselheti a másokkal való kapcsolatokat.

 

Példák a sémák működésére

A fenti példák nagyon elméletilek, ezért bemutatom konkrét példákkal a sémák működését és az arra adott megküzdési stílust :

1, Kitalált Kriszta egy fiatal nő, akinek a fő sémája a Behódolás séma

Az embereket maga körül nagyon akaratosnak és törtetőnek látja,  még akkor is ha ők csak normálisan önérvényesítőek. Olyan hiedelmei vannak mint például:  ,,ha kimondom, amit akarok, vagy amire szükségem van,  az konfliktust szül és akkor majd megharagszanak rám. Senki sem szereti az akaratos, önző embereket.“ Ezért sokszor nem mondja ki, hogy mit szeretne mások akaratának, szükségletének rendeli alá saját magát. Amikor ebben a folyamatban nagyon elfárad és besokall, akkor valami átkattan nála, és túlzott önérvényesítésbe kezd, akár jelentéktelen ügyekben is, mondván őt nem fogják eltaposni.  Ez az alárendelődés séma túlkompenzálása.  Átesik a ló másik oldalára.  Ez is egy fárasztó harc, ezért egy idő után, elkerüli azokat a személyeket, akikkel konfliktusa van. Ez pedig a séma elkerülése,  tehát amikor elkerüli azokat a helyzeteket, amikben két akarat összeütközhet. 

2, Fiktív Ferenc fő sémája a Kudarcra ítéltség

Minden teljesítmény helyzetben azt gondolja hogy ez neki nem fog sikerülni.  Gyakran félve próbálkozik, annyira szorong, hogy nem tud koncentrálni, ami biztosítja számára, hogy kudarcot vall és megerősíti a hitét, hogy ő semmire sem képes.  Ha mégis sikerülne neki, az a külső körülményeknek köszönhető, vagy ez olyan bagatell dolog volt, ami mindenkinek sikerülhetett volna. Semmiképpen sem az ő érdeme. 

Amikor túl kompenzálja a sémát akkor borzasztó nagy erőfeszítéseket tesz, túlteljesít, mert ha már nem elég okos, akkor legalább szorgalmas legyen, így kompenzálja a vélt hiányosságait.  Ezzel a módszerrel könnyen sikereket érhet el, ettől viszont szorong, hiszen bármikor kiderülhet, hogy ő valójában egy imposztor, ezért még többet gürizik és hajt. A séma elkerülése az lenne, ha teljesen elkerülné a teljesítményhelyzeteket.
Képességeinél egyszerűbb munkát végez, nem tanul tovább stb. 


3, Rebeka fő sémája a Csökkentértékűség/Szégyen.

Azt hiszi, hogy valami alapvetően rossz vele és ha bárki túl közel kerül hozzá, rá fog jönni és el fogja utasítani. Olyan partnereket választ, akik rendkívül kritikusak vele és megerősítik azt a hiedelmét, hogy ő nem elég jó. (séma elfogadás) Nagyon sokat költ  külsőségekre, törekszik a sikerre, az Instája tele van luxus nyaralásokkal és cuccokkal, csak, hogy bebizonyítsa, hogy jobb másoknál.  (séma túlkompenzálás). Eléri, hogy a partnerei ne kerüljenek túl közel hozzá, nehogy meglássák a hibáit és elutasítsák (séma elkerülés).


4, Anna fő sémája a Társas izoláció/Elidegenedés.

Kirekesztettnek  érzi magát,  sehova nem tartozik, nagyon magányos. Társaságban nemigazán tud feloldódni, nem könnyen kapcsolódik (séma feladás). Néha nagyon ellenséges a csoport tagjaival szemben, és nagyon kritikus a csoport egésze iránt (séma túlkompenzálás). Más alkalmakkor teljesen elkerüli a csoportos tevékenységeket (séma elkerülés).


5, Samu fő sémája az Érzelmi depriváció.

Párkapcsolatban  nem fejezi ki az érzelmi igényeit és előszeretettel választ olyan párokat akik szintén nem foglalkoznak túl sokat vele,  akikhez nem lehet kapcsolódni  és elhanyagolják őt (séma feladás). Hát túl kompenzálja ezt a témát akkor párkapcsolatban követelő válhat,  magas elvárásokat is igényeket támaszt a partnerei számára,  és megbünteti őket ha ezek nem teljesülnek (séma túlkompenzálás). Ha ezt a sémát elkerüli, azt úgy teheti meg hogy nagyon sokat dolgozik és ezért azt mondja, hogy nincs ideje párkapcsolatra, de nem baj, mert nem is érdekli ez a téma (séma elkerülés)


Hogyan működik a sématerápia?

 
Sématerápia úgy működik, hogy ezeket a ki nem elégített érzelmi szükségleteket a terapeuta és a páciens megkeresi, megismeri az eredetét, működését. Korrektív emocionális élménnyel és a terápiás kapcsolattal ezeket a szükségleteket kielégítik,  így az ezekből származó  érzelmi traumákat meggyógyítják. Emellett a (kielégítetlen érzelmi szükségletek okozta negatív érzések enyhítésére kialakult) megküzdési stílusokat pedig együtt leépítik. Ehhez a hónapokon át tartó folyamathoz érzelmi, viselkedéses és kognitív technikákat is használhatnak, de a legfontosabb két eszköz az :

Empatikus konfrontáció: Terapeutája validálja a terápia során felbukkanó érzéseket, sémákat, megértést és empátiát nyújt, miközben segít leépíteni a megküzdő módokat. Például ha valakinek csökkentértékűség sémája van, amit túlkompenzálással fed el, akkor a terapeuta feladata empatikusan konfrontálódni, hogy a túlkompenzálás tovább nehezíti a vele való érzelmi kapcsolódást és a valódi érzelmi szükséglete a csökkentértékűségére, a valós és biztonságos érzelmi kötődés, amiben őt elfogadják és érzékeltetik vele hogy fontos és értékes.

Korlátozott szülői újragonsoskodás: A terapeuta amennyire az etika határa engedi, úgy kötődik a klienshez, mint egy jó szülő és ezen a kapcsolaton keresztül olyan érzelmi gondoskodást kap a páciens, amit gyerekkorában egy jó szülőtől kellett volna kapnia.  Ettől azt várjuk hogy a megküzdő módok elkopnak és egészséges érzelmi háztartás alakul ki.  

 

Milyen problémákkal fordulhat sématerapeutához?

 
A sémák alacsony önértékeléshez, a másokkal való kapcsolat hiányához, az érzések és érzelmek kifejezésének problémáihoz és szorongáshoz vezethetnek. Erős vonzalmat ébreszthetnek a nem megfelelő partnerek iránt, ismétlődő kríziseket okoznak. Karrierben pedig megnehezítik az egészséges munkavégzést, ami sikertelenséghez, vagy kiégéshez vezethet. 
A sématerápiával kezelt leggyakoribb problémák:
 • Komplex Poszttraumás stressz zavar
 • Evészavarok
 • Szorongás
 • Kábítószerrel használat
 • Párkapcsolati problémák
 • Depresszió
 • Személyiséggel kapcsolatos állapotok
 • Kiégés
 • Önértékelési zavarook
 • BPD
 • Nárcizmus


Mitől jó egy sématerapeuta ?

Ahogy fent írtam a sématerápia az érzésekre fókuszál és a terápiás kapcsolatra.  Ezért nagyon fontos hogy tudjunk kötődni a terapeutához, őt érzelmileg elérhetőnek, kedvesnek, szeretetteljesnek de határozottnak érezze.  Ebben a kapcsolatban a terapeuta az egészséges felnőtt, amiben a páciens érzelmileg újra felnőhet. Ezért nagyon nagyon fontos hogy megfelelő terapeutát válasszon. 
Nagyon fontos, hogy a terapeutának megfelelő sématerápiás önismerete legyen, az ő sémái ne zavarjanak bele a terápiás folyamatba. Ne alakuljon ki a terapeuta és a páciens között sémakémia,  ami azt jelenti, hogy a terapeuta és a páciens sémái ne egészítsék ki egymást. Ha a terapeutának erős érzelmi gátoltsága van, akkor könnyen lehet hogy az érzelmi deprivációja megerősödik. Ez a két séma kiegészíti egymást. Ha a terapeuta túlkompenzáló, akkor az újra megerősítheti a csökkentértékűségét. Ha terapeutának könyörtelen mércéi vannak, akkor nagyon könnyen érezheti nem megfelelőnek magát, akinek jobban kéne haladnia a folyamatban. 

Minden sématerapeutának rendelkeznie kell így ISST által akkreditált sématerapeuta oklevéllel vagy Sémakonzultáns oklevéllel. 

Vannak sématerápia csoport ok, ahol nagyon jól lehet csoportban megismerni a sémákat és ki lehet használni a csoportterápia megtartó és szabályzó erejét. Bekerülni és találni viszont elég nehéz.
Sématerápia teszt


Természetesen elérhetőek magyarul is a legjobb sématerápia tesztek. Ezek az alábbiak:


YSQ (Young Séma Kérdőív / ysq kérdőív)
YPI ((Young Parenting Inventory) = Young Szülői Kérdőív
SMI (Young-Atkinson Schema Mode Inventory) = Young-Atkinson Sémamód kérdőív
YCI (Young Compensation Inventory) = Young Sémakompenzáló Kérdőív
YRAI (Young-Rygh Avoidance Inventory) = Young-Rygh Sémaelkerülő Kérdőív

Ingyenes sématerápiás anyagok angolul

 • A korai maladaptív sémák listája archivált másolat download archived copy
 • A sémamódok listája download archived copy
 • Kézikönyvek és kérdőívek az érzelmekhez, sémákhoz és személyiséghez link
 • A kliens útmutatója a sémafókuszú kognitív terápiához – David Bricker & Jeffrey Young download archived copy
 • Napló a séma kiváltásához és a móduselemzéshez download archived copy
 • A sémák és sémamódok használata a sématerápia megfogalmazásának és a kezelés tervezésének alapjaként – David Edwards download  archived copy

Sématerápia könyvekHa szeretnél részletesebb leírást olvasni a Magyarországon elérhető sématerápiás könyvekről, akkor kattints: ide

 • Sématerápia(Young & Klosko & Weishaar, 2nd ed. Hungarian translation 2017)
 • Schema Therapy: A Practitioners Guide(Young, Klosko & Weishaar, 2003)
 • Reinventing your Life(Young & Klosko, 1999 sématerapeuta budapest)
 • Disarming the Narcissist -Surviving and Thriving with the Self-Absorbed(Wendy Behary, New Harbinger2013)
 • Schema Therapy for Borderline Personality Disorder(Arnoud Arntz, Hannie van Genderen, Wiley 2009 sématerápia budapest )
 • Handbook of Schema Therapy -Theory, Research and Practice(Michiel van Vreeswijk, Jenny Broersen, Marjon Nadort, Wiley-Blackwell 2012)
 • The SchemaTherapyClinician'sGuide: A CompleteResourceforBuilding and andDeliveringIndividual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Programs(JoanM. Farrell, NeeleReiss, Ida A. Shaw, Wiley-Blackwell2014)
 • SchemaTherapyinPractice: An Introductory Guidetothe Schema Mode Approach (ArnoudArntzandGitta Jacob, Wiley-Blackwell2013)126

 

Sématerápiás videók
Sématerápia könyvek listája

Ha már olvastál néhány Sématerápiáról szóló cikket és kíváncsi vagy, hogyan lehet jobban megérteni és alkalmazni ezt az izgalmas terápiás módszert, akkor érdemes lehet pár könyvet is elolvasni róla. Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány sématerápia könyvet a magyarországon elérhető irodalomból, amelyek segítségedre lehetnek az elmélyülésben és a tudásod bővítésében.

Elolvasom a könyvajánlót
Ferles Péter pszichológus

Ferles Péter

Tanácsadó szakpszichológusként, Család és párkapcsolati tanácsadó szakon végeztem nagyjából 10 éve. Azóta magánpraxisban dolgozom. A munkám során Sématerápiával és evidence based módszerekkel dolgozom.

 

Mandula Pszichológia

Mandula Pszichológia Budapest 

1025 Budapest, Mandula u. 17.

mandulapszicho@gmail.com

térkép 

Tájékoztatók